Sankt Nicolai Kirke

Sankt Nicolai Kirke

Køge Kirke

Kirkestræde 29, 4600 Køge


Vis på kort

Bygget år ca. 1300


Kirkens Arkitekt:  

Sognes hjemmeside

Sogneoplysninger for Køge Sogn

Køge Provsti
Roskilde Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Køge
Indbyggere i sognet:
9.488
Folkekirkemedlemmer i sognet:
7.724
Folkekirkemedlemmer i %:
81,41
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2018.


Sankt Nicolai Kirke i Køge -- der også betegnes Køge Kirke er viet til de søfarendes skytshelgen Sankt Nikolaus. Kirken er, som så mange andre kirker, bygget af flere omgange. Kirken ligger lidt nord for byens torv med vestgavlen mod Kirkestræde og østgavlen mod Nørregade.

Straks ved byens grundlæggelse er man gået i gang med at opføre en kirke, der nu er næsten helt forsvundet. Murrester mellem den nuværende kirkes tårn og skib, der dateres til 1250-1300, stammer formentlig fra denne første kirke. Af fundamentrester ses at den har været 7 m bred, 17 m lang og med et kor på mindst 8 m.

Allerede i 1300-tallet begynder man at udvide kirken. Det kvadratiske tårns første del med samme bredde som den oprindelige kirke, menes opført i 1324. Tårnet opførtes med 4 stokværk (etager), idet det 5. stokværk (det nuværende klokketstokværk) blev bygget til omkring 1450, hvorved tårnet nåede højde på 43 m. Østsiden af tårnet øverste stokværk er forsynet med en muret karnap, der har fungeret som fyrlygte.

Omkring år 1400 begyndte man på en ny udvidelse af kirken som i løbet af begyndelsen af dette århundrede stort set fik det udseende den har i dag. Man byggede først det nye kor ud mod Nørregade og rev derefter den gamle kirke ned og byggede den nye treskibede kirke frem til tårnet. Ved udvidelsen øgedes kirkens areal fra 175 kvadratmeter til ca. 1400 kvadratmeter.

Lisa Hildegardt
Køge Kirke Køge Kirke Køge Kirke Køge Kirke Køge Kirke
Køge Kirke Køge Kirke Køge Kirke Køge Kirke Køge Kirke
Køge Kirke Køge Kirke Køge Kirke Køge Kirke Køge Kirke
Køge Kirke Køge Kirke Køge Kirke Køge Kirke Køge Kirke
Køge Kirke Køge Kirke Køge Kirke Køge Kirke Køge Kirke
Køge Kirke Køge Kirke Køge Kirke Køge Kirke Køge Kirke
Køge Kirke Køge Kirke Køge Kirke Køge Kirke Køge Kirke
Køge Kirke Køge Kirke Køge Kirke Køge Kirke Køge Kirke
Køge Kirke Køge Kirke Køge Kirke Køge Kirke Køge Kirke
Køge Kirke Køge Kirke Køge Kirke Køge Kirke Køge Kirke
Køge Kirke Køge KirkeFotograferet  i  april  2007,  af  Jens  Kinkel
All © copyright Jens KinkelRETUR